متفرقه

ابگیر فرش لوله‌ای

دستگاه ابگیر فرش: این دستگاه برای ابگیری فرش و یا قالی بکار میرود این دستگاه میتواند فرش و یا قالی را تا ۹۷% ابگیری کند بگونه ای که دیگر چین و چروکی بر روی فرش نماند و زردی ان نیز از بین برود دستگاه ابگیر فرش و قالی در دو نوع تک فاز و سه […]