شرکت ایران ساخت

برترین عرضه کننده ماشین الات قالی شویی در ایران+160

تولید ابگیر فرش در سال

+140

تولید دستگاه قطعه شور در سال

+10

تولید دستگاه قالیشویی تمام اتوماتیک در سال

+180

تولید سایر دستگاه ها در سال

گالری تصاویر

دستگاه قطعه شویی و موتور شویی

دستگاه قطعه شویی و موتور شویی

دستگاه قطعه شویی و موتور شویی

دستگاه قطعه شویی و موتور شویی

دستگاه قالیشویی تمام اتوماتیک

دستگاه قالیشویی تمام اتوماتیک

دستگاه قطعه شویی و موتور شویی

دستگاه قطعه شویی و موتور شویی

دستگاه قطعه شویی و موتور شویی

دستگاه قطعه شویی و موتور شویی

ابگیر فرش لوله‌ای

ابگیر فرش لوله‌ای

دستگاه ابگیر فرش و قالی

دستگاه ابگیر فرش و قالی

دستگاه قطعه شویی و موتور شویی

دستگاه قطعه شویی و موتور شویی

دستگاه قطعه شویی و موتور شویی

دستگاه قطعه شویی و موتور شویی