دستگاه قطعه شویی

تولید و فروش انواع دستگاه قطعه شویی

دستگاه قطعه شویی سنگین ، نیمه سنگین و فوق سنگین
تک فاز یا سه فاز 
مشعل گازی یا گازوئیلی

Select Language »